Mindfulness Coaching

Mi a coaching?

A coaching fogalma az 1980-as évek elején került át a sportpszichológiából az üzleti életbe. Eredetileg csak a sportban használták: a coach az edző, a coaching pedig az edző által végzett támogató munka.

Tim Gallwey, angol teniszszakértő az 1970-es években hozta nyilvánosságra a coaching elméleti alapjait tartalmazó Inner Game elméletét, amelyet eleinte a sportélet, később az üzleti élet szereplői is egyre szélesebb körben alkalmaztak. Szerinte az edző célja a sportoló teljesítménynövelésének segítése, javítása. Munkája révén abban támogatja játékosát, hogy a sportoló a teljesítménye útjában lévő akadályokat képes legyen felismerni és elgördíteni.

Az üzleti életben működő coach hasonló szerepet tölt be, mint a sportedző, legfőbb célja, hogy ügyfelét a lehető legjobb teljesítmény elérésére ösztönözze. A coachingnak sokféle meghatározása van. Találkozhatunk olyan megfogalmazásokkal, melyek a coaching együttműködő és párbeszédes jellegére helyezik a hangsúlyt, más definíciók viszont a coaching kettős céljára, a teljesítmény növelésére és a tanulás ösztönzésére.

Alapvető feltétel, hogy a coach és ügyfele között erőteljes bizalmi szövetség jön létre. A cél elérése érdekében többféle stratégiát dolgoznak ki közösen.

A Nemzetközi Coach Szövetség (ICF) szerint: 

A professzionális coaching olyan szakmai kapcsolat, amely abban segíti az ügyfelet, hogy kiemelkedő eredményeket érjen el akár a magánéletében, akár a munkájában, vagy a szervezetben, ahol dolgozik. A coaching folyamat során az ügyfél elmélyíti tudását, növeli teljesítményét, és mindezek eredményeként javul az életminősége.

Minden találkozáskor az ügyfél választja meg a beszélgetés fókuszát, míg a coach figyelmesen hallgatja, megfigyeléseit visszajelzi, és legfőképpen kérdéseket tesz fel. Ez az interakció egyrészt segíti az ügyfelet abban, hogy világosabban lásson, másrészt akcióra serkenti. A coaching folyamata a fókusz és a választási lehetőségek bővítésével felgyorsítja az ügyfél fejlődését. A coaching arra koncentrál, hogy világossá váljon hol tart most az ügyfél, és mit akar tenni annak érdekében, hogy eljusson oda, ahová el szeretne érni.

A coaching folyamat eredménye az ügyfél eredménye, azaz szándékának, választásának és akcióinak a következménye, amelyet a coach, mint a folyamat szakértője támogatott. Ez a meghatározás érvényes a business coachingra és a life coachingra egyaránt. A business coaching többek között a munkahelyi teljesítmény növelésére, a profizmus fejlesztésére helyezi a hangsúlyt – többnyire a munkáltató megbízásából. Ez a fogalom régebben kizárólag a felső vezetők részére nyújtott szolgáltatásként, azaz executivecoachingkent vált ismertté. Mára már köztudott, hogy a business coaching általánosabb formában nem csak a szervezet legfelsőbb szintjén dolgozóknál, hanem minden más szinten is jó befektetés. Vannak cégek, amelyek belső coachot is alkalmaznak, de többségük külső coachot bíz meg a semlegesség és a nagyobb rálátás előnyei miatt.

A business coaching lehet:

  • Felsővezetői (executive) coaching: a döntéshozatal legfelsőbb szintjén állókat segíti speciális dilemmái feloldásában, gyakran olyan kérdések átgondolásában, amelyeket nem tud másokkal megosztani, és erősíti tisztánlátását aktuális vagy stratégiai lépések megtételénél.
  • Középvezetői coaching: a középvezetők vezetői kompetenciáinak fejlesztésére szolgál, olyan esetekben, amikor a vezető a rutin-szerű működésében változást szeretne; új stílust, új eszközöket akar kialakítani, és a coaching védett keretei között szeretné azokat tesztelni, kipróbálni.
  • Csoportos coaching: amikor a különböző cégek vagy területek vezetői egy körben gyűlnek össze, és a coach moderálásával saját esetükön, helyzetükön, megoldásra váró feladatukon keresztül beszélik meg tapasztalataikat, és cserélnek véleményt.
  • Team coaching: egy konkrét projekttel kapcsolatos problémák megoldásánál nyújt támogatást a projekt team-tagjainak. Eredményesen alkalmazható többek között megváltozott vezetői team együttműködésének kialakításánál, új erőtartalékok feltárásánál és optimális megoldások közös keresésénél.

life coaching abban segíti ügyfelét, hogy megtervezze a jövőjét, nem pedig abban hogy túllendüljön a múltján. A megkülönböztetés a life coaching és a business coaching között arra utal, hogy a life coaching során a kliens életének bármely, vagy akár minden területét érinthetik azok a célok, amelyek a vágyai, álmai megvalósulását jelentik és megelégedettséget hoznak számára.

A life coach támogató elismeréssel ösztönzi ügyfelét arra, hogy mozgósítsa belső erőforrásait, higgyen saját nagyszerűségében, és főként abban, hogy megtalálja a célhoz vezető utat. A life coach a kliens teljes személyiségét bevonja a coaching folyamatba, amelynek végére sokkal elégedettebb, kiegyensúlyozottabb lesz, hatékonyabban és tudatosabban élheti az életét.

A business- és life coaching között a különbség sokszor abban van, hogy az elérendő cél, a fejlődés a kliens életének melyik területét érinti; csak a munkáját, vagy az életének más dimenzióit is. Ezek legtöbbször nem is függetlenek egymástól. Bármelyik is legyen a fókuszban, az igazán hatékony fejlődés megkívánja az egyensúlyt a munka és az élet más területei között.

Mi a különbség …

… a coaching és a pszichoterápia között?

terápia középpontjában az ügyfél személyisége áll. A múltban keresi a választ a lelki sérülés, vagy funkciózavar kialakulására és arra, hogyan hat mindez a személy jelenlegi érzelmi életére, viselkedésére. A fókuszban a páciens múltbeli élményei és viselkedésmintái állnak. A kapcsolat a terapeuta és a páciens között általában nem egyenrangú, a páciens a terapeutára támaszkodik. A cél a lelki sérülés, trauma okozta sebek gyógyítása, viselkedésváltozás, vagy a konfliktusok feloldása a személy kapcsolataiban. A terápia eredménye a páciens életminőségének javulása.

coaching a jelenre és a jövőre koncentrál. A coachingnak nem az a célja, hogy feltárja az ügyfél személyiségét, hanem az, hogy ösztönözze és támogassa az ügyfél személyes és szakmai fejlődését. A coach és kliense olyan stratégiát és akciótervet dolgoz ki közösen, amelynek segítségével az ügyfél maga éri el a kitűzött célokat. A figyelem központjában az ügyfél tanulása és fejlődése áll, amelyet az önként vállalt feladatok és határidők betartása, nyomon követése révén érhet el. A változás, fejlődés eredménye a kitűzött cél megvalósítása.

A terápiában a “miért”, a coaching során a”hogyan” a változáshoz vezető kérdés. A coachkérdez , az ügyfél pedig megkeresi a saját válaszát. A coaching a kísérletezés terepe is, ahol a hibás lépések, vagy elakadások kiváló lehetőséget nyújtanak az önismeretre, a belső erőforrások felfedezésére, azaz a fejlődésre.

… a coaching és a vezetői tréning között?

vezetői tréning képzési forma, a feladat elvégzéséhez szükséges kompetenciák fejlesztésére. Ennek során általában kétféle vezetői probléma feldolgozásával foglalkoznak: egyrészt a tipikusan előforduló vezetői helyzetek esettanulmányaival, másrészt a résztvevők által az oktatás során felvetett problémákkal. A tréningeken általában 10-12 fő vesz részt, így nyilván nem mindenkinek a problémájára találnak megoldást. A vezetői tréning tematikájában viszonylag fixen rögzítik, hogy az egyes témakörökre mennyi időt szánnak. Előfordulhat, hogy ez nem mindenkinek elegendő. Jellemző, hogy teljesen kiszakítja a résztvevőket a megszokott munkakörnyezetből, aminek előnye, hogy a vezető így az elsajátítandó tréninganyagra koncentrálhat, hátránya viszont, hogy a tréninggel egy időben nem tudja saját munkáját végezni. A tréningeken a szituációk feldolgozása adja a gyakorlatot.

coaching során nem az általános problémákra keresnek válaszokat, hanem arra, hogy a vezetőnek miben kell változnia, fejlődnie, milyen eszközökkel háríthatja el az akadályokat az éppen aktuális problémái útjából. A következő találkozás alkalmával a tapasztalatokat már elemezni is tudják. A coaching jóval rugalmasabb a tréningnél. A coach házhoz jön, alkalmazkodik a vezető munkaidejéhez.

A vezetői tréning és a coaching két különböző módszer, mégis jól működhetnek együtt, egymást jól kiegészíthetik. A munkahelyi tréning során gyakran felmerül, hogy a tréning során megszerzett készségeket és lelkesedést, hogyan lehet a átvinni a munkahelyre. A coaching kitűnő módja annak, hogy valaki a tanultakat akár még aznap átemelje a napi munkába.

… a coaching és a mentoring között?

mentorálásra jellemző, hogy két különböző szakmai- és élettapasztalattal rendelkező személy kerül kapcsolatba egymással. A mentor és a mentorált általában egy cégnél dolgozik, és gyakran fölé-alárendeltségi viszony van közöttük. A mentor, aki nagyobb helyismerettel rendelkezik, szakmai tanácsokkal segíti mentoráltját, hogy a szervezeti hierarchiában előre jusson, karrierjében magasabb lépcsőfokra érjen el.

coaching esetén általában a coach kívülről érkezik a céghez, így nincs hierarchikus függés a két fél között. A coachnak nem kell feltétlenül helyismerettel rendelkeznie, és nem ad tanácsot. A két módszer között az a hasonlóság, hogy mindkét esetben elengedhetetlen a partnerek közötti bizalmas, bensőséges viszony az eredményesség érdekében. A legnagyobb különbség az, hogy a coach nem a saját tudását, tapasztalatát adja át a kliensnek, hanem új tudás és tapasztalat megszerzésére ösztönzi őt.

… a coaching és a tanácsadás között?

A vezetési tanácsadás az a független szakértők által nyújtott szolgáltatás, amely segít a vezetőknek azonosítani, elemezni és megoldani a problémákat, amelyek a vállalatnál felmerülnek az irányelvekkel, a szervezettel, a folyamatokkal és a módszerekkel kapcsolatban. A tanácsadó a helyzetnek megfelelő tevékenységtervet ajánl, és segít is megvalósítani ezt a tervet. A fókusz a speciális project problémamegoldásán és a tanácsadó szakértelmén van. Ebben az esetben a változást és a fejlődést az hozhatja meg az ügyfél számára, hogy a konzultáns rámutat a hiányzó tudásra, készségekre vagy tapasztalatra.  A coach nem ad megoldást a problémákra, hanem célirányos kérdésekkel, odafigyeléssel és előítéletek nélküli meghallgatással vezeti rá az ügyfelét a megoldásra.Nem mondja meg, hogy az egyénnek mit kell tennie, hanem hagyja, hogy maga találjon rá a neki legmegfelelőbb útra és módszerre.

Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ. További információ

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Bezárás